Inspirace

Inspirace k nám přichází zásadně nečekaně. Pokud ji máme, jsme šťastnější, produktivnější, máme pocit, že náš život má smysl a účel. Odkud se inspirace bere? A jak jí v životě udělat více prostoru?

url-18

Pochází z latinského slova inspirare, které v doslovném překladu znamená vdechnout a v běžné řeči nápad, tvořivé nadšení nebo taky nával kreativity. Inspirace přichází zásadně nečekaně. Pokud ji máme, jsme šťastnější, produktivnější, máme pocit, že náš život má smysl a účel. Odkud se inspirace bere? A jak jí v životě udělat více prostoru? Podle vědců má inspirace tři hlavní kvality:

1)Přichází spontánně a bez vědomého záměru. Může být vyvolána vnitřním světem, inspirující osobou nebo nějakým „osvícením shůry“. Většinou nevíme, odkud se vzala.

2) Inspirace přesahuje naše přízemnější a sebestřednější záměry a omezení. Často je spojena s pocitem zvláštní jasnosti a s uvědoměním si nových možností.

3) Nese s sebou obrovské navýšení motivace a aktivity. Pokud najednou dostaneme nějaký nápad nebo vizi, toužíme vše hned zrealizovat, sdělit to někomu dalšímu nebo jakýmkoliv způsobem se vyjádřit.

V dnešní době jsme přesvědčeni, že inspirace vychází především z nás samých. Když stvoříme mizerné dílo, je na vině naše neschopnost. Když vytvoříme něco úžasného, je to zásluha naší geniality. Staří Řekové a Římané to viděli jinak. Jejich představa inspirace navázala na posvátné nadšení věštců, kteří při slavnostech upadali do extáze, a přenesla je i na básníky a umělce. Podle nich měl každý svého pomáhajícího démona, který byl součástí každého tvůrčího projektu. Nejsou žádní géniové mezi námi, zato máme všichni svého génia. Tato myšlenka nás může ochránit před spoustou duševních potíží. Říká se, že inspiraci častěji zažívají lidé, kteří jsou otevření novým zážitkům a věnují se tvůrčí činnosti. Důležité také je, že inspirace a pokrok v práci tvoří určitý kreativní cyklus. Inspirace s sebou přináší úspěch a úspěch přináší další inspiraci. Malé úspěchy tak mohou nastartovat inspiraci, která nás dovede k větším úspěchům.

Nepřítelem inspirace je stereotyp a zaběhlé vzorce v myšlení, které nechceme opustit. Největší překážkou kreativity je být přesvědčený o tom, že nejsem kreativní. Výzkum ukazuje, že každý z nás může být.

Author: Tatiana Vomackova

Everything you can imagine is real.

%d bloggers like this: