Balanc

V roce 1990 poukázal BKS Iyengar při procházce po ZOO v San Diegu na plameňáky spící stojíc na jedné noze a ujistil své studenty, že toho člověk není schopný. Lidé při balančních pozicích nemůžou spát, protože se pro udržení rovnováhy potřebují velmi bděle soustředit. V momentě, kdy se soustředit přestaneme, spadneme. Výhodou však je, že pro udržení pozornosti na balanc, musíme odhodit všechny nepotřebné myšlenky, a tak můžeme dojít hlubokého klidu, zatímco jsme soustředění.

IMG_9696

Když balancujeme, vyrovnáváme své tělo ve vztahu ke gravitaci. Síla přírody nás nutí rovnováhu neustále obnovovat, a tak nemůžeme zůstat zcela nehybní. Každou chvíli musíme vycentrovávat své postavení a tím aktivujeme naše svaly, kosti, myšlenky, emoce, nervové impulzy a celkově naše vědomí. Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost nepříjemného nebo nebezpečného pádu je mizivá, neaktivuje se strach, ale dochází k frustraci a zasažení ega. Ztráta rovnováhy je pro ego velkým selháním, protože ego nesnáší ztrátu kontroly. Zkuste pozorovat sami sebe, když bude cvičit doma a neustojíte třeba pozici stromu. Dost pravděpodobně se na sebe zazlobíte a možná si polohlasem vynadáte. Ve společnosti dalších lidí na lekci můžete dokonce pocítit stud, trapnost nebo rozpaky. Naštěstí mají balanční pozice na jedné noze tolik výhod, že nám poškádlení ega stojí za to. Zvyšují koncentraci, klid, posilují svaly a zlepšují koordinaci a už zmiňovanou rovnováhu. Zlepšují držení těla a způsob, jak se neseme při chůzi. Pravidelné opakování rovnovážných pozic nám může prodloužit život, protože na stará kolena budeme umět předcházet pádům, které často vedou ke zraněním nebo dokonce úmrtí.
Tělesné vymezení se vůči gravitaci je základ, který dokážeme udržet pomocí síly a skrze vědomou pozornost vylepšovat a upravovat do správného tvaru.
Jako analogii pro jogové pozice můžeme použít princip houpačky na dětském hřišti, již se snaží vybalancovat dva váhově nesourodí lidé. Ten lehčí bude sedět dál od střed a ten těžší blíž. Stejně tak to funguje v našem těle. Lehčí část těla, vzdálenější od těžiště, může vyrovnat těžší část těla, k němu blíž. Upažením rukou do strany dosáhneme rozložení váhy a tím pádem větší stabilitu. Stejně jako horizontální má i vertikální posun vliv na balanc. Když zvednete ruce nad hlavu, vynesete těžiště výš a snáz se tak vychýlíte z rovnováhy. Balanc hodně ovlivňuje postavení chodidel. Čím širší základna, tím větší stabilita. Posilování svalů je důležité, protože kosti se samy od sebe nepohnou, potřebují svaly, aby je posunuly a případně pohly. Pro rovnovážné pozice na jedné noze je zásadní síla hýžďových svalů. Zkuste najít hýžďový sval na pravé straně těla a zvednout levou nohu. Měli byste cítit, jak se zatne. Sílu svých hýždí oceníte při pozicích jako ke Uthitta Padangustasana, Ardha Chandrasana a Virabhadrasana 3. K tomu, aby se tělo pohlo zleva doprava a naopak, musí se zapojit holenní a lýtkové svalstvo. Souvisí to s pronací a supinací chodidla a dá se procvičovat jejich vědomým přitlačováním – střídavě vnější a vnitřní strany.
Po čase už nebude vypětí při rovnovážných pozicích tolik namáhavé pro svalstvo, protože naučíme své kosti, aby podpořily váhu těla, které se už tou dobou nebude tolik vychylovat do stran. Přesto by už od začátku měla rovnováhu v pozicích ovlivňovat hlava více než svaly. Soustředěním můžete šetřit svaly na další pozice.

Většina lidí využívá k udržení balance vizuální vjem – nehybný bod jako indikátor toho, kde se naše tělo v prostoru nachází. Překvapivě “vidíme” i ušima. Pokud v pozici polovičního měsíce Ardha Chandrasana otočíte hlavu ke stropu, vyvedete na chvíli z rovnováhy vjemová centra v uších, jež vysílají do mozku signál o postavení těla vůči gravitaci, konkrétně kde je dole a kde nahoře. Pomálým otáčením hlavy se prostorová indikace srovná. Ať už si vybere jakoukoli pomůcku pro držení rovnováhy, nezapomínejte zařadit do hry těla i úsměv a pozitivní přístup. Je to nakonec celkem legrační, když se střízlivý člověk klátí ze strany na stranu a přes všechnu snahu padá.

Author: Tatiana Vomackova

Everything you can imagine is real.

%d bloggers like this: