Co je v životě nejdůležitější

 

ahimsa_458832

Jednoho dne, když se Vyasa vracel po koupeli od řeky, shromáždili se jeho studenti kolem něj a zeptali se “Mistře, řekněte nám, prosím, co je v životě nejdůležitější?”

Vyasa se usmál a odpověděl “DA, DA, DA” a odebral se meditovat.

Zmatení studenti začali dumat a diskutovat nad jeho odpovědí. Každý z nich měl jiný názor na to, co každé DA znamená. Nakonec jim nezbylo, než se znovu vydat k mistrovi a pokorně se ho zeptat: “Mistře, nejsme schopní porozumět a odhalit tajemství tvých slov. Prosíme tě, pomoz nám.”

Vyasa odpověděl “DAYA, DANA, DAMA.”

DAYA  soucit s ostatními

DANA  dobročinnost

DAMA  sebekontrola

Symbol ruky pochází z Džinismu. Otevřená dlaň nabízí ochranu a říká neboj se. Symbol kruhu představuje DHARMU – buddhistické kolo zákona a nápis uprostřed je AHIMSA – zastavení.

Author: Tatiana Vomackova

Everything you can imagine is real.

%d bloggers like this: