Učím (se) jógu…

IMG_2315Nejsem si jistá, jak stanovit svou pracovní dobu, protože moje práce je můj život. Snadno sklouzávám k závěrům, že nic nedělám. Odpoledne si čtu jóga sútry na balkóně a přemýšlím o nich. Zkouším si zapamatovat ty, které se mě dotýkají a chtěla bych jejich obsah zmínit na lekcích. V podstatě to je jako bych četla smlouvy nebo zákony. Odborná literatura. Docela dlouho jsem se zasekla na pravidlech sanskrtské výslovnosti. Je to jazyk indoevropské rodiny a je naší řeči blízký. Durdí a rozesmívá mě americko-anglická výslovnost sanskrtských názvů ásán. Jsou to pro ně jazykolamy a přízvuk úplně halí význam slov do mlhy. Češi mají nespornou výhodu při výslovnosti názvů pozic, protože máme podobné samohlásky i souhlásky, a tak je pro nás snadné dešifrovat kód skládání písmen vedle sebe. Jsme schopní názvy vyslovit tak, aby zněly jako pes hlavou dolů a ne “pejshlejvoudoulou”. Nemám ambici si pamatovat 200 suter, ale ráda bych jich pár znala zpaměti. Jsou jako přísloví a je prima si je občas připomenout. Ve chvílích nouze přijdou vhod, psali v předmluvě ke knize.

Výkladů súter jsou stovky, možná tisíce a záleží na tom, koho si člověk vybere, aby rozuměl Patanjaliho slovům. Já si vybrala relativně snadno. Ta knížka byla povinná na mém učitelském kurzu. Naštěstí se trefuje do mého rozsahu pochopení neuchopitelných poznání, a tak, myslím, něco zůstává a budu to moc zkusit předat dál. Když na lekcích vytáhnu nějaké duchovní nebo filosofické téma, pociťuju takové to “kdo jsem já, abych Vám tu kázala o tom, kudy vede cesta”. Předávám, co jsem nakoupila na amazon.com . Lidé, kteří ke mně na lekci přicházejí, jsou vzdělaní dospělí jedinci s vlastními životními příběhy, zkušenostmi a pravdami. Někdy se musím nadechnout několikrát, abych spustila, protože si nejsem jistá, jestli to nepopletu. Tréma mi sedí na klíně.

V překladu je sútra nit, jako základ. Korálky (analogie, alegorie, mnemotechnické pomůcky), které si na ní kdo navleče jsou volitelné a slouží hlavně porozumění jejího základního poslání.

První sútra Atha Yoganusásanam je v podstatě o tom, že bez praxe člověk střílí prázdné náboje a cíl nezasáhne. Překládám si to jako “Musím si na to sáhnout, abych tomu věřila. Jakmile uvěřím, dosáhnu čehokoli”. 10 let osahávám jógu. Svou duši skrze své tělo a svou opičí mysl.

Na chirurgii mi dneska řekli, ať víc osahávám tu mysl a tělo i Vespu, ať nechám odpočívat. Vyvrátili moje přesvědčení, že jsem si utrhla žebro a ujistili mě, že život je utrpení. Minimálně ten s naraženými žebry. Odešla jsem středem ordinace a odjela na Vespě.

Author: Tatiana Vomackova

Everything you can imagine is real.

%d bloggers like this: